Aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties.

Onder bepaalde omstandigheden mag u verlof aanvragen buiten de schoolvakanties.
We volgen hierin het reglement van de Gemeente Lingewaard.