Schoolondersteuningsprofiel Het Sterrenbos

Per 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Hierin staat o.a. aangegeven dat iedere school een School Ondersteunings Profiel (SOP) dient te hebben. Hierin beschrijft de school de manier waarop zij werkt, en welk regulier en bijzonder aanbod zij heeft voor alle leerlingen.  Klik op de afbeelding hieronder om het SOP van het Sterrenbos te lezen.