De ouderraad van IKC het Sterrenbos

 


De ouderraad van IKC het Sterrenbos bestaat uit een groep enthousiaste ouders/verzorgers van kinderen op onze school. Wij ondersteunen het IKC team bij het organiseren en uitvoeren van de activiteiten op school, denk aan Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, de avond 4-daagse, het begeleiden van schoolreizen/excursies en nog veel meer leuke activiteiten. Daarnaast brengen wij zaken die leven onder de ouders/verzorgers onder de aandacht bij het IKC team en denken mee waar nodig. U kunt ons dan ook altijd benaderen om vragen, ideeën of opmerkingen te delen.

Een groot deel van de activiteiten die we op school organiseren wordt betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage is weliswaar vrijwillig, maar zonder deze bijdrage zijn we niet in staat om deze activiteiten te organiseren.

De ouderbijdrage per jaar is vastgesteld op:

1 kind € 39,50
2 kinderen € 79,00
3 kinderen € 118,50
4 kinderen € 158,00
Etc.

U ontvangt via de ouderraad een verzoek tot betaling via WisCollect.

Wanneer u niet in staat bent om de ouderbijdrage te betalen of hier ernstige bezwaren tegen hebt, laat het ons dan a.u.b. weten, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

De ouderraad is altijd wel op zoek naar ouders/verzorgers die ons komen versterken.
Wij vergaderen gewoonlijk één avond in de 6 weken. Bij het organiseren van activiteiten komen leden uit de ouderraad en het IKC team ook regelmatig bij elkaar. Hierin bespreken we wat er moet gebeuren en wie welke taken oppakt. Mocht u het leuk vinden om dingen te organiseren en mee te denken over het reilen en zeilen op de school van uw kind dan horen wij het graag! U kunt een mail sturen aan ouderraad@sterrenbos.nl of benader een lid van de ouderraad.

Mocht u geen deel willen uitmaken van de ouderraad, maar wel willen helpen bij de eerder genoemde activiteiten dan is uw hulp uiteraard van harte welkom.

De ouderraad van het IKC het Sterrenbos bestaat momenteel uit de volgende personen:

Janneke ter Horst
Marije Schraven
Nelke Schraven
Nelle van Gellecum
Silvia van den Brink
Erwin van Moerkerk
Angela Hofs
Nathalie Boogaars
Ralph Janssen
Inge Nijenhuis
Anique Hofman
Simone Schiebergen