Wat als uw kind meer uitdaging nodig heeft?

In de methodes die wij op IKC het Sterrenbos gebruiken, zit standaard de mogelijkheid tot differentiëren op drie verschillende niveaus. Zit uw kind in aanpak 3 (de instructie-onafhankelijke groep), dan krijgt hij/zij middels de methode al meer uitdagende oefenstof.

Heeft uw kind meer uitdaging nodig, dan zijn er twee opties:

Optie 1: compacten en verrijken binnen de klas

Er wordt gekeken welke voorsprong uw kind precies heeft. Dit kan aan de hand van de recente CITO-resultaten of, indien nodig, door middel van doortoetsen van de CITO-toetsen (dan wordt er vooruit getoetst om de voorsprong en de eventuele hiaten te bepalen).

Vervolgens wordt er met de leerling een contract opgesteld waarin onder andere beschreven staat:

  • bij welke vakken uw kind kan compacten (instructies clusteren of overslaan en minder verwerking maken)
  • op welke manier hij/zij gaat verrijken (pluswerkboek met meer uitdagende opdrachten, extra project op basis van interesses, bijvoorbeeld een werkstuk maken of een spreekbeurt houden…)
  • wanneer de leerling aan deze verrijkingsopdrachten kan werken
  • hoe en wanneer er geëvalueerd wordt

Zowel leerkracht als leerling ondertekenen dit contract. Dit om aan de leerling te laten zien dat we hem/haar serieus nemen en ons willen houden aan gemaakte afspraken, maar natuurlijk ook voor de leerling om hem/haar aan gemaakte afspraken te kunnen houden en te stimuleren het contract serieus te nemen. Door leerlingen met een contract te laten werken, stimuleren we onder andere de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en het leren plannen van taken.

Iedere verrijkingsopdracht wordt door de leerkracht beoordeeld en een beoordeling van het proces wordt ook vermeld in het rapport. Het is immers het verplichte werk voor de leerling.

Optie 2: verrijken buiten de klas

Blijkt Optie 1 onvoldoende uitdaging te bieden, dan is er nog de mogelijkheid om de leerling aan te melden voor het plusaanbod. Dit gaat in overleg met de intern begeleider, de coördinator begaafdheid en ouders. De leerling krijgt dan naast het werken met een contract voor verrijking binnen de klas ook een eigen account op www.acadin.nl, waar uitdagende leeractiviteiten worden aangeboden in verschillende vakgebieden.

Daarnaast kan de leerling deelnemen aan EDMODO/WIKIkids, een digitaal, bovenschoolse plus’klas’, waarin leerlingen van verschillende scholen binnen ons bestuur Batavorum, samenwerken aan uitdagingen op allerlei verschillende gebieden. Edmodo/WIKIkids vindt 1 à 2 keer per jaar plaats.

In groep 8 wordt ouders de mogelijkheid geboden hun zoon/dochter op te geven voor de Octoplus Masterclass, een initiatief van het Olympuscollege, Het Stedelijk Gymnasium en het Lorentz Lyceum. Deelname aan de Octoplus masterclass is een keuze van ouders en is daarmee ook voor eigen rekening (€100,-). Mocht u niet kiezen voor de Octoplus masterclass, dan kan uw zoon/dochter ‘gewoon’ meedoen aan het plusaanbod op IKC het Sterrenbos. De Octoplus Masterclass is dus geen onderdeel van het plusaanbod, maar wordt als keuzemogelijkheid aangeboden.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij de coördinator begaafdheid: Tamara van den Dungen.