MR / IKC-raad

De IKC-raad, bestaande uit de Oudercommissie Opvang en Medezeggenschapsraad Onderwijs, denkt mee en geeft advies aan de directie van de school over diverse (beleids)zaken die het IKC aangaan. Voorbeelden hiervan zijn de verkeersveiligheid, het continurooster, de formatie (inzet van personeel), de begroting, de communicatie, de zorg en de jaarplanning van de school.
De IKC-raad behartigt daarin de belangen van zowel ouders, leerlingen als personeel.
De IKC-raad werkt op positieve wijze mee aan het realiseren van de doelen die de school en de IKC-raad zich gesteld heeft.

Als u op deze link klikt, kunt u het jaarverslag van de IKC-Raad lezen. 

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de Medezeggenschapsraad:


Oudergeleding
Jacco Wouters, voorzitter
Noortje Arisz
Lizet Scheffer
Bram de Krijger
Sandra de Jong
Personeelsgeleding
Laura Jansen-Wolters
Marloes van Schijndel
Eleonora Hendriks
Tamara Maus

  

 U kunt contact opnemen met de IKC-raad door één van ons aan te spreken, of een mail te sturen naar:  ikcraad@sterrenbos.nl