Ziekmelden opvang

Wanneer uw kind niet naar de kinderdagopvang of de buitenschoolse opvang kan komen, dan horen wij dat graag van u. U kunt telefonisch contact opnemen met het centrale telefoonnummer van IKC Het Sterrenbos: 026- 3251549.