Ziekmelden onderwijs

Als uw kind de school niet kan bezoeken vanwege ziekte, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk telefonisch (dus niet via email!) door te geven.
Wanneer uw kind niet aanwezig is op school zonder opgaaf van redenen, maken wij ons zorgen.

Daarom het verzoek om uw kind tijdig af te melden via telefoonnummer 026-3251549.