Waar staan wij voor:

IKC Het Sterrenbos:

  • Is een voorziening voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken;

  • Gaat voor de brede (talent) ontwikkeling van ieder kind! Ons uitgangspunt is “samen zijn we sterker” ten behoeve van het kind;

  • Zet de ontwikkeling van het kind centraal binnen een daarvoor ingerichte omgeving. Binnen deze omgeving bieden we ieder kind volop ontwikkelingskansen, waardoor ieder kind optimaal wordt gestimuleerd;

  • Is een Vreedzaam IKC; wij willen kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap.

  • Kenmerkt zich door creativiteit, vernieuwing en een open houding ten opzichte van de kinderen, ouders en personeel waarbij wederzijds respect en transparantie belangrijke sleutelwoorden zijn.