Nieuwe inspectierapporten KDV en BSO IKC het Sterrenbos beschikbaar


Onlangs hebben de jaarlijkse inspectiebezoeken van de GGD aan ons Kinderdagverblijf en de Buitenschoolse Opvang plaatsgevonden.
Hierbij werd geconcludeerd dat er geen tekortkomingen zijn, wat resulteerde in twee mooie rapporten.
U kunt deze inlezen op:
https://www.sterrenbos.nl/Opvang/Inspectierapporten