Het jaarverslag van 2018-2019 is beschikbaar

Jaarlijks wordt gewerkt met een jaarplan en een jaarverslag.  
In het jaarverslag willen wij als Integraal Kindcentrum het Sterrenbos verslag doen van de ontwikkelingen uit het afgelopen schooljaar.
Wij rapporteren over de kwaliteit van het gegeven onderwijs en de stand van zaken met betrekking tot de schoolontwikkeling. 
Hiermee is dit verslag zowel een verantwoording aan het bestuur en aan de ouders, maar heeft als achterliggend doel het onderwijsproces te beschrijven en te bewaken. Het is een mooi middel om zelf vinger aan de pols te houden, een foto te maken van de school en op deze wijze de processen in de school scherp te houden. 
Door op deze link te klikken kunt u het jaarverslag van 2018-2019 inzien.