Beleidsplan Sociale Veiligheid IKC het SterrenbosVanaf 1 augustus 2015 zijn scholen wettelijk verplicht zorg te dragen voor het borgen van een  sociaal veilige leeromgeving voor ieder kind. In ons Beleidsplan Sociale Veiligheid leggen wij als school vast hoe we sociale veiligheid op school bieden en borgen. Wij zijn een Vreedzame School, wat inhoudt dat wij op school een positief sociaal klimaat nastreven en een bijdrage leveren aan de vorming van actieve en betrokken burgers. Kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan, om democratische beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang  van zaken in de groep (en de school).  
Wilt u meer lezen over hoe wij dit vorm geven op ons IKC, dan kunt u dit nalezen in ons Beleidsplan Sociale Veiligheid