Vreedzame School: thema's van de verschillende blokken


In blokken werken we aan de volgende thema’s:

Blok 1: een positieve klas
In dit blok staan de lessen in het teken van het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.

Blok 2: conflicten zelf oplossen
Hierin leren de leerlingen het begrip “conflict”. En ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zélf – met behulp van een heel eenvoudig stappenplan – hun conflicten oplossen.

Blok 3: communicatie
Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we onder andere aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, actief luisteren en samenvatten.

Blok 4: gevoelens
In dit blok worden verschillende, belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd, waaronder het herkennen van je eigen gevoelens (en erover kunnen vertellen) en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander.

Blok 5: mediatie
In dit blok wordt het begrip “mediatie” aangeboden en wordt in de bovenbouw het “stappenplan voor mediatie” geïntroduceerd en geoefend. Vaardigheden uit de voorgaande blokken worden geïntegreerd.

Blok 6: anders en toch samen
Veel conflicten komen voort uit een vooroordeel ten aanzien van verschillen. In dit blok staan samenwerken en het waarderen van verschillen centraal.

In het verlengde van de lessen realiseert het schoolteam een sociaal klimaat, dat de school tot gemeenschap maakt, waarin iedereen zich medeverantwoordelijk, thuis en betrokken voelt.