Leerlingenraad

Op IKC het Sterrenbos hebben wij bewust gekozen om jaarlijks een leerlingenraad samen te stellen. Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij willen leerlingen meer te betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en om er iets mee te doen.

Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hiermede zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de schoolomgeving.

De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers uit de groepen 3 t/m 8 die meedenken over activiteiten en veranderingen die er op IKC het Sterrenbos kunnen plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op school. De leerlingenraad komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen en wordt voorgezeten door een vaste leerkracht.


Leerlingen leren:

- een eigen mening vormen
- ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren
- door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is
- actief luisteren te overleggen en samen te werken
- elkaars mening te respecteren
- eigen verantwoordelijkheid nemen
- zichzelf te presenteren
- op speelse wijze de werking van democratie te ervaren om actief deel  te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap)
- zich te motiveren voor school en omgeving