De Vreedzame School

Met de hele school werken we aan een positief, veilig en democratisch klimaat op school. Wij verbinden ons hiermee aan het concept ‘de Vreedzame school’.

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’. 

De Vreedzame School is geen methode met alleen lessen. Er is wel een lessenserie. Maar die beschouwen we als een kapstok, waaraan de school houvast heeft en die een zekere mate van continuïteit garandeert.
De lessenserie bestaat uit interactieve lessen voor alle groepen rondom het centrale thema: het oplossen van conflicten zonder geweld. Ook sociale vaardigheden die daar een voorwaarde voor zijn, komen aan bod. De lessen worden door de groepsleerkrachten  gegeven.

De lessenserie van de Vreedzame School is opgebouwd rond een zestal lesblokken met een eigen thema. 

Over de inhoud van het thema wordt u via de Sterrenbos-nieuwsbrief geïnformeerd. Ook krijgt u kletskaarten mee naar huis om thuis in gesprek te gaan met uw kinderen over het thema. Wilt u hierover alvast meer weten? De kletskaarten per blok vindt u hieronder.

 

Wij wensen u veel plezier met de Vreedzame School en
hopen op een positieve bijdrage uwerzijds. 


 

Thema


 

Kletskaarten en nieuwsbrieven

blok 1


 

 

  kletskaart groep 1-2

kletskaart groep 3

kletskaart groep 4

kletskaart groep 5

kletskaart groep 6

VS Nieuwsbrief blok_1.pdfblok 2

 


 

 

  kletskaart groep 1-2

kletskaart groep 3

kletskaart groep 4

kletskaart groep 5

kletskaart groep 6


 blok 3


 

 

  kletskaart groep 1-2

kletskaart groep 3

kletskaart groep 4

kletskaart groep 5

kletskaart groep 6


VS nieuwsbrief blok_3.pdf 

 
blok 4

  

 

  kletskaart groep 1-2

kletskaart groep 3

kletskaart groep 4

kletskaart groep 5

kletskaart groep 6


VS nieuwsbrief blok_4.pdf blok 5

 


 

 

  kletskaart groep 1-2

kletskaart groep 3

kletskaart groep 4

kletskaart groep 5

kletskaart groep 6


 blok 6

 


 

 

  kletskaart groep 1-2

kletskaart groep 3

kletskaart groep 4

kletskaart groep 5

kletskaart groep 6

VS nieuwsbrief blok_6.pdf

 

 

Meer informatie over de Vreedzame School vindt u op www.devreedzameschool.nl