De Vreedzame School

 

Met het hele IKC werken we aan een positief, veilig en democratisch klimaat op school. Wij verbinden ons hiermee aan het concept ‘de Vreedzame school’.

De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een mini-maatschappij, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin ze leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’. Sociale vaardigheden die hierbij nodig zijn, komen uitgebreid aan bod. 

De Vreedzame School bestaat uit een interactieve lessenserie voor alle groepen. Die beschouwen we als een kapstok, waaraan de school houvast heeft en die een zekere mate van continuïteit garandeert. In het verlengde van de lessen realiseert het IKC-team een sociaal klimaat, dat de school tot gemeenschap maakt, waarin iedereen zich medeverantwoordelijk, thuis en betrokken voelt. Over de inhoud van de thema’s wordt u via de Sterrenbos-nieuwsbrief geïnformeerd.
De kinderen van groep 1 t/m 6 krijgen elk thema een kletskaart mee naar huis. Zo kunt u ook thuis in gesprek gaan met uw kind(eren) over de onderwerpen van de Vreedzame School.

Thema’s Vreedzame School

In blokken werken we aan de volgende thema’s:

Blok 1: een positieve klas

In dit blok staan de lessen in het teken van het creëren van een positief klimaat in de klas. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden.

Blok 2: conflicten zelf oplossen

Hierin leren de leerlingen het begrip “conflict”. En ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Na dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze zélf – met behulp van een heel eenvoudig stappenplan – hun conflicten oplossen.

Blok 3: communicatie

Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we onder andere aandacht aan de rol van misverstanden, het je kunnen verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, actief luisteren en samenvatten.

Blok 4: gevoelens

In dit blok worden verschillende, belangrijke vaardigheden voor conflictoplossing geleerd, waaronder het herkennen van je eigen gevoelens (en erover kunnen vertellen) en het erkennen en accepteren van de gevoelens van een ander.

Blok 5: mediatie

In dit blok wordt het begrip “mediatie” aangeboden en wordt in de bovenbouw het “stappenplan voor mediatie” geïntroduceerd en geoefend. Vaardigheden uit de voorgaande blokken worden geïntegreerd.

Blok 6: anders en toch samen

Veel conflicten komen voort uit een vooroordeel ten aanzien van verschillen. In dit blok staan samenwerken en het waarderen van verschillen centraal.

Meer informatie over de Vreedzame School vindt u op www.devreedzame.school