Visie

De visie binnen IKC Het Sterrenbos zet de ontwikkeling van het kind centraal binnen een daarvoor ingerichte omgeving. Deze omgeving wordt gekenmerkt door het bieden van ontwikkelingskansen, waarbij het kind optimaal wordt gestimuleerd. Dit doen we binnen het gedachtegoed van de Vreedzame School.

De Vreedzame School

IKC Het Sterrenbos wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we het IKC als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas, de groep en het IKC vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

Elk onderdeel van IKC Het Sterrenbos (voorschoolse periode, schoolperiode en BSO) doet dit op een passende wijze die in de lijn ligt van de ontwikkelingsfase van het kind. Daarnaast kenmerkt IKC Het Sterrenbos zich door creativiteit, vernieuwing en een open houding ten opzichte van de kinderen, ouders en personeel waarbij wederzijds respect en transparantie belangrijke sleutelwoorden zijn.