Vakanties en vrije dagen - schooljaar 2019 - 2020

Klik hier om het document in te zien met de vakanties en vrije dagen van het schooljaar 2019-2020.

Let op:
de studiedagen en kleutervrije vrijdagen staan hier nog niet op vermeld; deze volgen te zijner tijd.