Missie

Integraal Kindcentrum (IKC) Het Sterrenbos is een voorziening voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar, waar vroeg- en voorschoolse educatie, kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang samengaan en elkaar versterken. Een organisatie waarin (vak)leerkrachten en pedagogisch medewerkers samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen. IKC Het Sterrenbos gaat voor de brede (talent) ontwikkeling van ieder kind! Ons uitgangspunt is “samen zijn we sterker” ten behoeve van het kind.
Dit realiseren we door kennis, expertise, professionaliteit en faciliteiten van onderwijs en kinderopvang samen te brengen.