Lezen

Wij gebruiken de methode “Veilig leren lezen”. Binnen deze methode ligt de nadruk op  zowel mondelinge als schriftelijke taalontwikkeling (lezen en spelling).

De leesmethode gaat uit van 4 niveaugroepen: de maan-, raket-, ster- en de zongroep.

Maan

De grootste groep bestaat uit kinderen die nog niet zelfstandig kunnen lezen en die de klassikale leerlijn volgen. Deze kinderen behoeven over het algemeen geen verlengde instructie van de leerkracht.

Raket

Kinderen die zelfstandig kunnen werken, herhaaldelijk RV/G/ZG scoren in de Veilig & Vlot-toetsen en laten merken dat ze toe zijn aan meer uitdaging, kunnen materialen gebruiken op raket-niveau.

Ster

Kinderen die wat meer moeite hebben om de letters te leren of nog niet voldoen aan de voorwaarden om te kunnen leren lezen, krijgen veel hulp van de leerkracht om zich het proces eigen te maken. Zij volgen een gestructureerde leerweg. Tijdens de leesles krijgen deze kinderen verlengde instructie en veel begeleiding van de leerkracht.

Zon

Dit zijn kinderen die vanuit de kleuterbouw al echt zelfstandig kunnen lezen (minimaal avi niveau M3) Voor deze leerlingen biedt ‘Veilig leren lezen’ afzonderlijke materialen die naar inhoud aansluiten bij het thema waar de hele groep zich op dat moment mee bezig houdt. Ook in de diverse hoeken, m.n. de schrijfhoek liggen materialen op niveau.
Deze kinderen worden wel betrokken bij de gezamenlijke introductie en afsluiting van de leesles.

Voor meer informatie over "Veilig leren lezen" verwijzen u graag naar de site www.veiliglerenlezen.nl. Onder het kopje 'voor ouders' vindt u de nodige informatie.

Wanneer de kinderen eenmaal boekjes kunnen lezen, moeten de kinderen veel ‘leeskilometers’ maken om vooruit te blijven gaan. In de groep organiseren wij dit o.a. door het duo-lezen :twee kinderen met hetzelfde leesniveau lezen samen boekjes.  Op schoolniveau zetten wij ook het tutor-lezen in: een kind met een hoger leesniveau, meestal uit de bovenbouw, leest samen met een jonger kind boekjes.