Groep 3 - algemene informatie

 

Groep 3 is een jaar van grote overgang. De kinderen komen binnen als net-niet-meer-kleuter, en rond de Kerst lezen ze al hun eerste boekjes. Aan het einde van het schooljaar kunnen de kinderen sommen t/m 100 maken.

Ook in groep 3 zitten we nog regelmatig in de kring. Hierin worden heel uiteenlopende activiteiten gedaan. Voorlezen, spelletjes, liedjes, taal- en rekenspelletjes, gesprekken, Vreedzame School-gesprekken, toneelstukjes, dansjes, verjaardag vieren enzovoorts. Dit zijn meestal activiteiten die het veilige en gezellige groepsgevoel bevestigen en stimuleren.

De leeractiviteiten in groep 3 zijn een vervolg van alle activiteiten die in de groepen 1 - 2 ook aan bod zijn gekomen. Niet alles is, zoals nog veel mensen denken, nieuw in groep 3. De methodes gaan heel spelenderwijs verder met alle ontdekkingen en ervaringen die uw kind in de kleuterbouw heeft opgedaan.

We volgen de kinderen aan de hand van signalerings- en Cito-toetsen . Zo houden we de vorderingen van de kinderen nauwkeurig in de gaten en bieden we zo nodig extra hulp.

Klik op de links hieronder om meer te lezen over de verschillende onderdelen die in groep 3 aan bod komen:

Rekenen
Lezen
Overige activiteiten